Кафедра педагогіки музичної освіти і виконавського мистецтва

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ
НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ
СПEЦІАЛЬНІСТЬ
ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ
НОВИНИ КАФЕДРИ

Назва  Кафедра педагогіки музичної освіти і виконавського мистецтва
Завідувач кафедри Попович Наталія Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор
Адреса  м.Мукачево, вул . Я.А.Коменського, 59 к. 301а
Телефон  +38 (03131) 3-93-43, +38 (03131) 2-22-09
e-mail  k_muz@mail.msu.edu.ua

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

З метою професійної підготовки фахівців з музичного мистецтва у 2003 році було створено кафедру музичної педагогіки, яку очолив доктор мистецтвознавства, професор  Черепанин М.В. Упродовж 2007 – 2011 рр. керівництво кафедрою здійснювали: заслужений діяч мистецтв України, доцент Турянин Ф.В.; кандидат мистецтвознавства, доцент Росул Т.І.; заслужений діяч мистецтв України, професор Подгорний В.Я.; кандидат педагогічних наук, доцент Качур М.М.; доктор мистецтвознавства, професор Яремко Н.О.; з 2014 р. – доктор педагогічних наук, доцент Попович Н. М.


НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

На кафедрі здійснюється підготовка аспірантів денної та заочної форми за спеціальністю 015 «Професійна освіта» ( за спеціалізаціями).
Відповідно до наукової теми кафедрального дослідження організована науково-дослідна робота викладачів за індивідуальними темами, результати якої заслуховуються та обговорюються на засіданні кафедри:

 • Попович Н.М. – досліджує зміст, структуру, функціональну характеристику, технології та ефективність формування професійно-особистісного досвіду вчителів музичного мистецтва у системі неперервної педагогічної освіти;
 • Ленд’єл-Сяркевич А.А. – вивчає взаємозв’язок і взаємодію наукових підходів щодо виявлення проблеми підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва до інтеркультурного діалогу в умовах поліетнічного регіону, проблеми інтерпретації фортепіанних творів західно-європейських композиторів ХVІ- ХVІІІ ст.;
 • Гаснюк В.В. – досліджує проблему формування вокально-педагогічного менталітету майбутніх фахівців з музичного мистецтва;
 • Ровжа Б.С. – досліджує основні передумови та фактори, що забезпечують високий рівень концертного виступу майбутніх вчителів музичного мистецтва; фортепіанну спадщину М.Лисенка та Л.Ревуцького, стильові особливості педалізації при грі на фортепіано;
 • Добош С.Ю. – досліджує засоби і методи інтенсифікації засвоєння скрипалями музично-навчального матеріалу;
 • Буркало С.М. – досліджує інноваційні підходи в сучасній мистецькій освіті, особливості формування професійної компетентності майбутнього педагога-музиканта засобами інструментального виконавства, фортепіанну педагогіку Ф.Шопена;
 • Сенина О.А. – вивчає розвиток музичного мислення студентів-баяністів;
 • Фізер В.С. – досліджує проблему формування педагогічного артистизму майбутнього вчителя музики, особливості польської романтичної школи, методику викладання виконавських дисциплін у ВНЗ.
 • Шелепа Ю. Ю. – вивчає методи графічного аналізу фортепіанних музичних творів.

Згідно цих напрямків викладачі публікують монографії, навчальні посібники, статті у наукових збірниках.


СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Бакалавр
Галузь знань Код та найменування спеціальності
02 Культура і мистецтво 025 Музичне мистецтво
Магістр
Галузь знань Код та найменування спеціальності
02 Культура і мистецтво 025 Музичне мистецтво

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 1. Акомпанемент
 2. Асистентська практика
 3. Виконавська підготовка за кваліфікацією: спеціальний музичний інструмент
 4. Виконавська підготовка: основний музичний інструмент
 5. Виконання магістерської роботи
 6. Додатковий музичний інструмент
 7. Концертно-виконавська практика
 8. Методологія музичної освіти
 9. Мистецька педагогіка
 10. Музикотерапія
 11. Музична педагогіка
 12. Музична інтерпретація
 13. Основи виконавсько-творчої діяльності
 14. Основи музичної імпровізації
 15. Основи науково-педагогічних досліджень в галузі мистецької освіти
 16. Основний музичний інструмент
 17. Педагогічна практика
 18. Педагогічна практика (переддипломна та методична)
 19. Постановка дитячого музичного спектаклю
 20. Практикум з виконавсько-творчої діяльності: оркестровий клас
 21. Практикум за кваліфікацією (гра на інструменті)
 22. Методика навчання за кваліфікацією
 23. Спецметодика за видами музичного мистецтва (гра на інструменті)
 24. Сценарна майстерність
 25. Теорія і методика викладання у вищому навчальному закладі одного з курсів за кваліфікацією

ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ

Прізвище, імя, по-батькові  Ступінь/звання/посада
Попович Наталія Михайлівна доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри
Гаснюк Вероніка Василівна кандидат педагогічних наук, доцент
Ленд’єл-Сяркевич Антоніна Антоніївна  кандидат педагогічних наук, доцент
Буркало Степан Михайлович старший викладач
Добош Сергій Юлійович старший викладач
Фізер Вікторія Семенівна старший викладач
Ровжа Беата Степанівна старший викладач
Сенина Олександр Амброзійович асистент
Пуйова Валентина Іванівна асистент
Мусієць Євгеній Григорович асистент
Шелепа Юлій Юлієвич асистент
Бегун-Трачук Лариса Олександрівна асистент