Кафедра співу, диригування і музично-теоретичних дисциплін

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ
НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ
СПEЦІАЛЬНІСТЬ
ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ
НОВИНИ, ОГОЛОШЕННЯ, ФОТОГАЛАРЕЯ

Назва Співу, диригування і музично-теоретичних дисциплін
Завідувач кафедри кандидат педагогічних наук, доц. Качур М.М.
Адреса 89600 м. Мукачево, вул. Я. Коменського 59, 301 а
Телефон
e-mail  k_sdmtd@mail.msu.edu.ua

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра співу, диригування і музично-теоретичних дисциплін Мукачівського державного університету була створена у 2009 році як забезпечуюча у підготовці фахівців за ступенем „Бакалавр”, „Магістр” та спеціальності „Музичне мистецтво (за видами: постановка голосу, диригування)”.

Упродовж 2009-2012 рр. кафедру очолював кандидат мистецтвознавства, доцент Задорожний Ігор Зенонович. З 2012 р. керівництво кафедрою здійснює кандидат педагогічних наук, доцент Качур Мирослава Михайлівна.

Діяльність колективу кафедри СДМТД спрямована на ефективне функціонування згідно із провідними освітніми і мистецькими тенденціями, організацію та вдосконалення шляхів покращення навчальної, навчально-методичної, інноваційно-наукової, музично-виконавської та організаційно-виховної роботи, а також забезпечення необхідних умов функціонування і модернізації, розвитку змісту фахової підготовки майбутніх фахівців у галузі музичного мистецтва; підвищення якості викладання навчальних дисциплін; формування якісного професорсько-викладацького складу, цілеспрямованої самоосвіти педагогічних кадрів.

Викладацький склад кафедри успішно здійснює професійну підготовку майбутніх вчителів музичного мистецтва у галузі теорії та історії музики, методики викладання мистецьких дисциплін, вокального та диригентсько-хорового виконавства.

В рамках проекту «Мистецькі зустрічі» студенти та викладачі кафедри здійснюють культурно-освітню роботу, активно ведуть просвітницьку та концертну діяльність. При кафедрі працюють творчі колективи, які є незмінними учасниками творчих звітів, концертних заходів, що відбуваються в МДУ та місті:

Народний камерний хор викладачів (худ. кер. Карманов В.В.);

 • Народний студентський хор «Цімборики» (худ. кер. Біличко Я.В., хормейстер Біличко М.С., концертмейстер Екман М.С.)
 • вокальний ансамбль “Brevis” (худ. кер. Біличко Я.В.);
 • студентський вокальний ансамбль «Перфоманс» (худ. кер. студ. групи ММ-1м Дьордяк В.В.).

Діяльність художніх колективів спрямована на розкриття здібностей та творчу реалізацію студентської молоді, популяризацію музичного мистецтва, кращих зразків світової та вітчизняної музичної культури.

Випускники кафедри можуть працювати музичними керівниками в ДНЗ, вчителями музики, концертмейстерами, керівника михорів та вокальних ансамблів, сольними виконавцями у галузі вокального та інструментального виконавства, організаторами культурно-мистецьких заходів, художніми керівниками творчих колективів, викладачами музичних дисциплін у ВНЗ. Також, можуть продовжувати навчання в аспірантурі, здійснювати наукову роботу в галузях мистецтвознавства та музичної педагогіки.

Високими є мистецькі досягнення студентів та викладачів кафедри:

Боднар О.М. –  лауреат 1-го ступеня (номінація Академічний спів) І Всеукраїнського фестивалю-конкурсу малих форм та творчих колективів інструментального, вокального та хореографічного мистецтва «Закарпатська весна» // Квітень 2016 р.

Магістранти Боднар О.М., Поляк А.В. – учасниці звітного концерту кращих творчих колективів та індивідуальних виконавців міста Мукачева – 29 травня 2016 р.

Коструб С.К. – учасниця концерту з нагоди святкування 70-річчя мукачівської ЗОШ №3 імені Ф. Ракоці ІІ – 4.06.2016 р.

Горват В.В. – лауреат ІІ ступеня всеукраїнської музичної олімпіади «Голос країни» у номінації «Академічний вокал» (травень 2016 р.)

Чоловічий вокальний ансамбль МДУ (худ. кер. Біличко Я.В.) – лауреат IX міжнародного фестивалю хорових колективів ВНЗ (м. Берегово, 2017 р.).

Народний студентський хор «Цімборики» МДУ (худ. керівник Біличко Я.В., хормейстер Біличко М.С., концертмейстер Екман М.С.) – лауреат IX міжнародного фестивалю хорових колективів ВНЗ (м. Берегово, 2017 р.).

Свідченням високого рівня фахової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, їх здатності бути конкурентоспроможними на ринку праці є нещодавно здобуті відзнаки викладачів та студентів – Золота медаль у номінації «Досягнення у працевлаштуванні випускників вищого навчального закладу» (Міжнародна виставка «Освіта та кар’єра – День студента 2014»).


НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

Кафедрою співу, диригування і музично-теоретичних дисциплін запроваджено проведення щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції «Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі XXI століття», учасниками якої є науковці провідних педагогічних та мистецьких вишів.

Налагоджено співпрацю з науково-дослідницьким духовним центром схід-захід ім. Михайла Ляцка, теологічним факультетом Трнавського університету (м. Кошице. Словаччина), з шкільним інтернатом м. Кошице, з Центром Європейської Інтеграції та Транскордонного Співробітництва (Закарпатська область, Україна).

Кафедра налагодила співробітництво із Національною академією керівних кадрів культури і мистецтв, лабораторією естетичного виховання Інституту проблем виховання АПН України, Інститутом мистецтв НПУ ім. М.П.Драгоманова, Львівською національною музичною академією ім. М.В.Лисенка, Закарпатським інститутом післядипломної педагогічної освіти, Закарпатською обласною філармонією. Зокрема, проектуються та проводяться спільні науково-практичні конференції, семінари, круглі столи, а також майстер класи, що сприяє професійній взаємодії, обміну педагогічним досвідом.


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Бакалавр
Галузь знань Код та найменування спеціальності
01 Освіта 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)
02 Культура і мистецтво 025 Музичне мистецтво
Магістр
Галузь знань Код та найменування спеціальності
02 Культура і мистецтво 025 Музичне мистецтво

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 1. Аналіз музичних творів
 2. Виконавська підготовка за кваліфікацією: хорове диригування
 3. Виконавська підготовка за кваліфікацією: сольний спів
 4. Виконавська підготовка: постановка голосу
 5. Гармонія
 6. Диригентсько-хорова підготовка: хоровий клас
 7. Диригентсько-хорова підготовка: хорове диригування (014)
 8. Диригентсько-хорова підготовка: основи диригування (025)
 9. Історія зарубіжної музики
 10. Історія української музики
 11. Історія художніх стилів
 12. Курсова робота з методики музичного виховання
 13. Методика навчання за кваліфікацією (хорове диригування)
 14. Методика музичного виховання
 15. Методика музичного виховання в ДНЗ
 16. Музично-теоретична підготовка: основи теорії музики
 17. Музично-теоретична підготовка: сольфеджіо
 18. Музично-теоретична підготовка: гармонія
 19. Музичне мистецтво з методикою навчання
 20. Основи музичної імпровізації
 21. Основи хореографії з методикою навчання
 22. Поліфонія
 23. Постановка голосу
 24. Практикум з виконавсько-творчої діяльності: хоровий клас
 25. Практикум за кваліфікацією (хорове диригування)
 26. Практикум за кваліфікацією (постановка голосу)
 27. Практикум роботи з шкільним пісенним репертуаром
 28. Ритміка і хореографія
 29. Сольфеджіо
 30. Спецкурс: Хорова література
 31. Спецкурс: Художнє краєзнавство
 32. Сучасні технології мистецької освіти
 33. Теорія і методика викладання у вищому навчальному закладі одного з курсів за кваліфікацією (хорове диригування)
 34. Теорія і методика музичного виховання
 35. Хорове аранжування
 36. Хорове диригування
 37. Хоровий клас
 38. Художнє краєзнавство
 39. Дипл. Пр. Керівництво аспірантами 1 ПОс4
 40. Дипл. Пр. Керівництво аспірантами 2 ПОс4

ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ

Фото Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю) Ступінь/звання/посада Напрям(и) наукового дослідження*
Качур Мирослава Михайлівна кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри Формування професійної компетентності майбутніх вчителів музичного мистецтва та художньої культури
Задорожний Ігор Зенонович кандидат мистецтвознавства, доцент Сакральна монодія рукописних ірмологіонів VІІ-ХІХ століття: зміст, структура, регіональні традиції особливості рецепції у композиторській творчості
Довганич Людмила Іванівна доцент Творчість провідних музикантів у контексті розвитку національної хорової культури
Микуланинець Леся Михайлівна кандидат мистецтвознавства, старший викладач Біографія митця як засіб інтерпретації культури
Сухацька Леся Михайлівна старший викладач Специфіка формування хорового репертуару в процесі підготовки педагога-музиканта
Товтин Надія Іванівна старший викладач, аспірантка ДДПУ імені Івана Франка Музикалії закарпатських архівних інституцій (джерелознавчо-археографічне дослідження)
Човрій Мар’яна Ярославівна аспірантка МДУ Педагогічна практика як засіб професійної підготовки студентів до музично-виховної діяльності в ДНЗ
 

 

Біличко Магдалина Сергіївна асистент Виховання музично-естетичних смаків студентів у процесі вокальної підготовки
Карманов Валерій Валерійович асистент Художньо-виховний потенціал української духовної музики
Короленко Олена Олександрівна асистент Творчість закарпатських композиторів другої половини ХХ – початку ХХІ століття
Кочиеру Лариса Михайлівна асистент Вокальна підготовка у професійному становленні майбутнього вчителя музичного мистецтва
Куцин Еріка Карлівна асистент,

аспірантка МДУ

Розвиток вокальної техніки майбутніх педагогів-музикантів у класі постановки голосу
Боднар Олеся Михайлівна асистент Вокально-педагогічна компетентність майбутнього вчителя музичного мистецтва
Поляк Аліна Володимирівна асистент,

аспірантка МДУ

Підготовка майбутніх вчителів музичного мистецтва до поліхудожнього виховання учнів
Дудаш Алла Михайлівна асистент Методичні засади навчання сольного співу підлітків у школах мистецтв
Бурман Консуела Іванівна провідний концертмейстер
Екман Мирослав Сергійович концертмейстер
Макарова Наталія Вікторівна концертмейстер
Цаповська Лілія Степанівна концертмейстер
Королович Надія Петрівна старший лаборант
Науково-педагогічні працівники, що працюють за сумісництвом
Волонтир Володимир Ілліч заслужений діяч мистецтв України, член НСК України, доцент
Хархаліс Оксана Петрівна заслужена артистка України, солістка Закарпатської обласної філармонії, доцент Впровадження вокально-педагогічних традицій української вокальної педагогіки у підготовку майбутніх викладачів співу
Теличко Віктор Федорович заслужений діяч мистецтв України, член НСК України, доцент Професійна музична культура Закарпаття